skip to Main Content

#โควิด19 : “ภูเก็ต” ปิดเมืองเต็มรูปแบบ ผู้ว่าฯส่งเรื่องการบินพลเรือน ขออนุมัติปิดท่าอากาศยาน หลังก่อนหน้านี้ที่ปิดเข้า-ออก ทางน้ำและทางบกมาแล้ว

30 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการปิดทางเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อไม่ให้การระเบิดของโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จ.ภูเก็ต จึงกำหนดมาตรการปิดช่องทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการใช้ยานพาหนะหรือพาหนะอื่นใด และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่องทางบกและทางน้ำ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 30 มี.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย. จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

สำหรับช่องทางอากาศกำหนดให้ปิดท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 10 เม.ย. ถึงวันที่ 30 เม.ย. โดยให้แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการปิดทางเข้า – ออกช่องทางอากาศ

จึงขอประสานได้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและเร่งด่วนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่ว ทั้งนี้ผลการพิจารณาดำเนินการเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จ.ภูเก็ตทราบโดยเร่งด่วน

อย่างไรก็ตามคำสั่งประกาศล่าสุดดังกล่าวะจต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ในขั้นตอนต่อไป

ก่อนหน้านี้ จังหวัดภูเก็ตออกประมาศฉบับที่ 11/2563 เรื่องห้ามเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก และ ทางน้ำ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-30 เม.ย. 2562 เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารของสนามบินภูเก็ตลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวานนี้ (29 มี.ค.) จำนวนเที่ยวบินลดลงเหลือ 111 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 36 เที่ยวบินและภายในประเทศ 75 เที่ยวบิน

ด้านจำนวนผู้โดยสารลดลงเหลือ 6,710 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 3,937 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาเข้า 2 คน, ผู้โดยสารขาออก 3,640 คน และผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง 295 คน ด้านผู้โดยสารภายในประเทศมีจำนวน 2,773 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาเข้า 513 คน และผู้โดยสารขาออก 2,260 คน

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า จำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินของสนามบินภูเก็ตเริ่มลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในเดือนมกราคม 2563 มีปริมาณผู้โดยสารอยู่ที่ 1.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณผู้โดยสารลดลงเหลือ 1.2 ล้านคน หรือลดลง 3.7% ทำให้ภาพผู้โดยสารในช่วง 2 เดือนแรก เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 3.1 ล้านคน ลดลง 13%

ส่วนปริมาณเที่ยวบินเดือนมกราคม มีจำนวน 4,795 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4% ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงเหลือ 3,058 เที่ยวบิน หรือลดลง 13% ทำให้ภาพรวมเที่ยวบินในช่วง 2 เดือนแรก เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 7,853 เที่ยวบิน ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

#โควิด19 : “ภูเก็ต” ปิดเมืองเต็มรูปแบบ

Back To Top
×Close search
Search