skip to Main Content

กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลยืนยันเมื่อวานนี้ว่า อิสราเอลพบผู้เสียชีวิตรายที่ 3 จากโควิด-19 แล้ว

ผู้เสียชีวิตรายล่าสุด อายุ 87 ปี แต่กระทรวงไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ ขณะที่รายที่ 2 เป็นหญิงชาว 67 ปี ซึ่งมีอาการวิกฤตและเสียชีวิตที่ศูนย์การแพทยวอฟสัน เมื่อวันจันทร์ ขณะที่รายแรกเป็นผู้ป่วยวัย 88 ปี เสียชีวิตในวันเสาร์ที่ผ่านมา

ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วล่าสุด 1,930 ราย อาการวิกฤตอย่างน้อย 34 ราย

#โควิด19 : ยอดเสียชีวิตโควิด-19 ในอิสราเอลเพิ่มเป็น 3 รายแล้ว ขณะที่ผู้ติดสูง 1,930 ราย

Back To Top
×Close search
Search