skip to Main Content

#โควิด19 : รฟท.หยุดเดินรถลง 3 จชต. ป้องโควิด-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยถึงกรณีการหยุดเดินรถของรถไฟลงมาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อป้องกันการแผร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า

ประกาศ!!! รถไฟหยุดวิ่ง ทุกเส้นทางลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด -19 ในจังหวัดยะลา มีความรุนแรงขึ้นและได้มีการประกาศ ปิดการจราจรผ่านจังหวัดยะลา ทุกเส้นทาง
รถไฟทุกเส้นทางที่ลงมายังปัตตานี ยะลา นราธิวาส ปิดการเดินรถทุกเส้นทาง สุดปลายทางที่ชุมทางหาดใหญ่ จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

– ขบวน 171/37/169 วันนี้(29มี.ค.63) ปลายทาง
หาดใหญ่
– ขบวน 41 จากกรุงเทพ-ยะลา ไม่มีเดินรถ
“วันพรุ่งนี้(30มี.ค.63)”
– ขบวน 448 สุไหงโกลก-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ
– ขบวน 452 สุไหงโกลก-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ
– ขบวน 453 ยะลา-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ
– ขบวน 456 ยะลา-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ
– ขบวน 175/463/451/447
หาดใหญ่-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ
– ขบวน 455 หาดใหญ่-ยะลา ไม่มีเดินรถ

สรุป ขบวนรถทุกขบวน ปลายทางหาดใหญ่ ช่วงหาดใหญ่-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

#โควิด19 : รฟท.หยุดเดินรถลง 3 จชต. ป้องโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ