skip to Main Content

#โควิด19 : วิษณุ แจงเคอร์ฟิว หากเหตุการณ์ติดเชื้อโควิด19 ไม่ดีขึ้นอาจเพิ่มเวลาห้ามออกบ้าน จาก 6 ชม.(22.00-04.00) เป็น 8-10 ชม.

วันที่ 3 เมษายน 2563 ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อมูลมาตรการเคอร์ฟิวที่นายกฯประกาศห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00น. ระบุว่า ต่อจากนี้ จะประเมินเป็นรายวัน ขณะนี้ให้อยู่บ้าน 6 ชม. ถ้ายังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่ม อาจจะเพิ่มให้อยู่บ้าน 8 ชม.หรือ 10 ชม. ช่วงเวลาที่ให้อยู่บ้าน 22.00-04.00น.ไม่ใช่ว่า ยังมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือไปนั่งร้านอาหาร ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548
ส่วนกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น 2 ประเภท
1. ผู้ที่ปฏิบัติทางการแพทย์ หมอ พยาบาล รพ.คลินิก
2. อาชีพขนส่งสินค้า ข้าวปลา อาหาร ขับรถขนของเอาไปเติมซุปเปอร์มาเก็ต กลุ่มที่ทำงานเป็นผลัด รถส่งหนังสือพิมพ์ ให้อำนาจบรรณาธิการ สามารถออกหนังสือแก่คนขับรถ ว่าจะไปส่งหนังสือที่ใดเวลาใดได้ เพื่อไปยื่นประจำด่านต่างๆ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ผู้ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน กรณีนี้ยกเว้น
ชาวสวนยางพารา ประมง ได้รับข้อยกเว้น ในสวนยางคงไม่มีใครไปตรวจสอบ ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแทน
สำหรับสื่อมวลชนห้าม ออกไปทำข่าว ช่วงเคอร์ฟิว

กรณีบางจังหวัดที่มีการประกาศเป็นของตัวเอง เช่น จังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้ หรือ กทม. ห้ามออกจากบ้าน 24.00-05.00น. แต่รัฐบาลประกาศ 22.00-04.00น. ให้ปฏิบัติตามในหลักที่เข้มงวดกว่า คือห้ามออกบ้านตั้งแต่22.00-05.00น. แต่อนาคตรัฐบาลจะประกาศให้เวลาทั่วประเทศตรงกันเพื่อป้องกันการสับสน

กรณีมีคนจำนวนหนึ่งที่จะเดินทางไปพม่า กัมพูชา มาเลเซีย แต่ด่านปิดไม่สามารถเข้าได้ ข้อกำหนดที่ออกไว้หมายความว่า ให้ คกก.โรคติดต่อประจำจังหวัดนั้น จัดที่เอกเทศ (สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่จัดไว้ชั่วคราว) ไม่ให้กลับบ้าน ไม่ให้ไปกักกันที่บ้าน
#ขุนคมคำ

#โควิด19 : วิษณุ แจงเคอร์ฟิว หากเหตุการณ์ติดเชื้อโควิด19 ไม่ดีขึ้นอาจเพิ่มเวลาห้ามออกบ้าน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ