skip to Main Content

#โควิด19: ศบค.เผยไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ไร้เสียชีวิตเพิ่ม

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าว ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 3 ราย ทำให้ยอดรวมสะสม เป็น 3,031 ราย เข้ารับการอยู่ที่ รพ. 118 ราย รักษาหายแล้ว 2,857 ราย (หายเพิ่ม 1 ราย) และยอดเสียชีวิตยังคงเดิม อยู่ที่ 56 ราย

โดยผู้ป่วยใหม่ 3 ราย ดังนี้
รายที่ 1 เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร เข้ารับการตรวจ 15 พ.ค. และรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1 เข้าตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พ.ค. รักษาต่อในโรงพยาบาลเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1

รายที่ 3 เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา จ.ภูเก็ต อาชีพพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ในวันที่ 15 พ.ค. และรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

#โควิด19: ศบค.เผยไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ไร้เสียชีวิตเพิ่ม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ