skip to Main Content

#โควิด19 : สสจ.ยะลา ยืนยันข้อมูล บุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิด 3 คน
คือที่ รพ.บันนังสตา พยาบาล 2 หมอ 1 คน ตอนนี้รพ.มีหมอ 8 คนโดนกักตัวไป 6 คน
รวมกักตัวผู้ที่เสี่ยง 21 คน ทำให้ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาคนป่วย
สสจ.ยะลาสั่งด่วน ดำเนินการตามมาตรการ EOC
– งดผ่าตัด
– เลื่อนนัดผู้ป่วย เรื้อรัง
– งดหรือเลื่อนให้บริการทางรังสีวิทยาที่ไม่ด่วน
– งดนวดแผนไทย
– งานทันตกรรมเฉพาะฉุกเฉิน
– เจ้าหน้าที่รพ.ใครมีไข้ ไอ มีน้ำมูกให้หยุดอยู่บ้าน
– จัดแพทย์ทุกรพ.ในยะลา ไปช่วยที่ รพ.บันนังสตา
– ขอความร่วมมือปชช. ป่วยมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ บอกหมอตามจริงจะได้รักษาถูก เพราะหากปกปิดข้อมูลทำให้เสียบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย

สงกรานต์ ไหมชุม สสจ.ยะลา
#ขุนคมคำ

#โควิด19 : สสจ.ยะลา ยืนยันข้อมูล บุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิด 3 คน

Back To Top
×Close search
Search