skip to Main Content

#โควิด19: เตียง ICU ในซาอุฯว่างถึง 96 %

เตาฟีก อัรรอบีอะฮฺ รัฐมนตรีว่าการประทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่า การติดเชื้อที่สูงขึ้นในซาอุฯเนื่องจากเพิ่มการตรวจสอบ

เขากล่าวต่ออีกว่า อัตราการเสียชีวิตทั่วโลกจากโควิด-19 สูงกว่าซาอุฯถึงสิบเท่า “อัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในราชอาณาจักรต่ำอยู่ที่ระดับ 0.7 %

นอกจากนี้ทางซาอุฯมีโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้จำนวนมาก “ตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจัดสรรเตียงผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และเครื่องช่วยหายใจ ยังพร้อมใช้งานทั้งหมดอยู่ที่ 96% โชคดีที่ ขอบคุณประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้น

เขายังกล่าวกระตุ้นให้ประชาชนให้ยังคงระมัดระวัง แม้จะบรรลุผลสำเร็จ “เรายังคงมีความเสี่ยง การสนับสนุน และความร่วมมือกันในทุกๆมาตรการนั้นมีความสำคัญมาก เพราะทุกคนคือหุ้นส่วนสำคัญในการเผชิญกับการระบาด”

อย่างไรก็ตามเขาย้ำว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือป่วยจากโรคเรื้อรัง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจยังคงมีความเสี่ยง

#โควิด19: เตียง ICU ในซาอุฯว่างถึง 96 %

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ