skip to Main Content

#โควิด19 : โล่งอก! กษัตริย์-ราชินีมาเลย์ไม่ติดโควิด-19 หลังกักตัวครบ 14 วัน

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสร็จสิ้นมาตรการกักตัว 14 วัน หลังพบเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหลายคนติดโควิด-19

สำนักพระราชวัง เผยว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลลอฮ์ ริอายะตุดดีน อัลมุศฏอฟา บิลลาฮ์ ชาห์ และสมเด็จพระราชินีตวนกูหัจญะฮ์อะซีซะฮ์ อามีนะฮ์ มัยมูนะฮ์ อิสกันดะรียะฮ์ และสมาชิกในราชวงศ์ ได้ครบกำหนดกักตัว 14 วันตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ผลตรวจสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลลอฮฮฺ และสมเด็จพระราชินี พร้อมด้วยสมาชิกในราชวงศ์ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทุกคนมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังแสดงความขอบคุณประชาชนที่ได้ขอพรให้ ตลอดจนมีความกังวลในความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของราชวงศ์

หลังจากที่พบเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังติดโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ 116 คน และเข้าสู่มาตรการกักตัว 14 วัน ซึ่งครบกำหนดในวันนี้

อะหมัด ฟาดิล โฆษกสำนักพระราชวังมาเลเซีย กล่าวว่า สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลลอฮ์ มีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 และสั่งให้ย้ำกับประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการกักตัวและการควบคุมการเคลื่อนไหว

#โควิด19 : โล่งอก! กษัตริย์-ราชินีมาเลย์ไม่ติดโควิด-19 หลังกักตัวครบ 14 วัน

Back To Top
×Close search
Search