skip to Main Content
#โควิด19 : ใกล้ต่ำสิบ ! ศบค.ไทยติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ติดเชื้อสะสม 2,839 ราย
 
วันนี้ 23 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 13 ราย ยอดสะสมรวม 2,839 ราย เข้ารับการอยู่ที่ รพ. 359 ราย หายแล้ว 2,430 ราย(หายเพิ่ม 78 ราย) เสียชีวิต เพิ่ม 1 ราย รวมยอดสะสมเป็น 50 ราย
 
ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด พบในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรีจำนวน 1,609 ราย ภาคกลาง 363 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 108 ราย ภาคใต้ 597 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี
 
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 50 เป็นหญิงไทยอายุ 78 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ได้เข้าทำการรักษา รพ.แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด้วยอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เริ่มมีอาการไข้และปอดบวม แพทย์จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 5 เมษายน ผลการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นอาการป่วยแย่ลง และเสียชีวิตในวันที่ 21 เมษายน ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและมีการติดเชื้อในกระแสเลือด
 
ผู้เสียชีวิตในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี แต่กลุ่มที่มีการติดเชื้อมากที่สุดคือ กลุ่มวัยหนุ่มสาวในช่วงระหว่างอายุ 20 – 29 ปี แต่โรคนี้ยังเป็นโรคใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไป แต่ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทย ประชาชนได้ทำหน้าที่ร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้พบผู้ป่วยใหม่ในจำนวนที่ลดลง
 
ขอบคุณอินโฟ : วช.5G

#โควิด19 : ใกล้ต่ำสิบ ! ศบค.ไทยติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ติดเชื้อสะสม 2,839 ราย

Back To Top
×Close search
Search