skip to Main Content

#โควิด19: ไทยติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย ต่ำสุดในรอบสัปดาห์ สะสม 2,551 ราย เสียชีวิต 3 ราย สะสม 38 ราย

12 เมษายน เวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยวันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่ม 33 คน ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสม 2,551 คน กระจายใน 68 จังหวัดทั่วประเทศ รักษาหายแล้ว 1,218 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 38 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อพบในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรีจำนวน 1,427 ราย ภาคกลาง 334 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101 ราย ภาคใต้ 486 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 91 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20 – 29 ปี

รายละเอียดผู้เสียชีวิต มีดังนี้

รายที่ 36 เป็นชาย 74 ปี เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีประวัติไปที่ชุมชนคือ ตลาดนัด รักษาตัวในโรงพยาบาล จ.นครศรีธรรมราช ไข้สูง 39.4 องศา

รายที่ 37 เป็นหญิง อายุ 65 ปี มีโรคอ้วน ประวัติเมื่อวันที่ 20-26 มี.ค. ประวัติเดินทางไปเยี่ยมญาติก่อนล้มป่วย

รายที่ 38 เป็นชาย อายุ 44 ปี รับส่งต่อจากรพ.เอกชน มีอาการหนักตั้งแต่แรก ใช้ยาหลายขนาน อวัยวะล้มเหลวหลายระบบ ต้องล้างไตหลายครั้ง แต่อาการไม่ดีขึ้น

กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 33 คน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ป่วยรายใหม่

กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

– กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า 15 ราย (มาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ 7 ราย)
– สถานบันเทิง 2 ราย

กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า

– คนไทยที่กลับจากต่างประเทศ 1 ราย
– ไปสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย
– อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 1 ราย
– บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7 ราย
– อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 4 ราย

2.ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine (นราธิวาส จากอินโดนีเซีย) 2 ราย

#โควิด19: ไทยติดเชื้อเพิ่ม33 สะสม 2,551 ราย เสียชีวิต 3 ราย สะสม 38 ราย

Back To Top
×Close search
Search