skip to Main Content

POLITICS: “โฆษกรัฐบาล” เตือน “ม็อบไล่ประยุทธ์” เสี่ยง “โควิด” ระบาด ขัดกฎหมาย ย้ำ ปม 8ปี “นายกฯ” ยึดกฎหมายเป็นสำคัญ ไม่ก้าวล่วงศาล ขอให้เชื่อมั่นหลักนิติธรรม
.
23 สิงหาคม 65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ในช่วงนี้ เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่และติดเชื้อโควิด-19 การชุมนุมดังกล่าวจึงเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศก่อนหน้านี้
.
จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมตัวดังกล่าว และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและบริเวณที่มีการชุมนุม เช่น รอบศาลาว่าการ กทม., แยกราชประสงค์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและทำเนียบรัฐบาล เพราะอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
.
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรีนั้น นายกรัฐมนตรีขอให้ยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายรวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีเองด้วย ดังนั้นผลจะออกมาอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลนายกรัฐมนตรีไม่อาจก้าวล่วงอำนาจศาลได้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมือง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม และช่วยให้ประเทศชาติสงบสุข
.
กรุงเทพธุรกิจ
.
#ขุนคมคำ

“โฆษกรัฐบาล” เตือน “ม็อบไล่ประยุทธ์” เสี่ยง “โควิด” ระบาด ขัดกฎหมาย ย้ำ ปม 8ปี “นายกฯ” ยึดกฎหมายเป็นสำคัญ ไม่ก้าวล่วงศาล ขอให้เชื่อมั่นหลักนิติธรรม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ