White Channel

โฆษก ทร. ชี้แจง กรณีสื่อระบุ พบร่าง ต้นเรือพลับ ยืนยันปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส่วนพลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ ยังหาไม่พบ

SOUTH : โฆษก ทร. ชี้แจง กรณีสื่อระบุ พบร่าง ต้นเรือพลับ ยืนยันปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส่วนพลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ ยังหาไม่พบ
.
เมื่อ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่มีสื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าวว่าได้มีการยืนยันร่าง ผู้เสียชีวิตรายที่ 24 ว่า คือนาวาตรีพลรัตน์ สิโรดม ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย หรือ ต้นเรือพลับ นั้นโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการของการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ซึ่งหากมีการยืนยันและระบุได้ว่าเป็นกำลังพลนายใด กองทัพเรือจะชี้แจงให้ทราบต่อไป
.
ในส่วนของการปฏิบัติการค้นหาในวันนี้แม้ว่า กองทัพเรือจะจัดกำลังทางเรือและอากาศยานลาดตระเวนค้นหาบริเวณผิวน้ำ ในพื้นที่ลาดตระเวนตามแผน ทั้ง 17 พื้นที่ รวมถึงพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง การขึ้นสำรวจบนเกาะลังกาจิว และเกาะง่ามใหญ่ จังหวัดชุมพร ตลอดจนจัดชุดประดาน้ำของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ทำการสำรวจใต้น้ำบริเวณแหลมคอกวาง และพื้นที่ก้นอ่าว จังหวัดชุมพร ผลการปฏิบัติจนถึงขณะนี้ (วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.) ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่มแต่อย่างใด โดยในขณะนี้มีร่างที่รอผลพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 1 นาย คงเหลือผู้สูญหาย 5 นาย

สรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วันที่ 30 ธันวาคม 2565) เวลา 17.00 น.

 ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย เสียชีวิตรวม 24 นาย ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว 23 นาย และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 1 นาย คงเหลือผู้สูญหายจำนวน 5 นาย 

สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต ซึ่งสามารถเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 23 นาย ประกอบด้วย

 1. ว่าที่เรือเอก สามารถ แก้วผลึก
 2. พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์
  3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
  4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที
 3. จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล
  6.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์
  7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด
 4. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช
  9.จ่าโท สหรัฐ อีสา
  10.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ
  11.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์
  12.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย
 5. จ่าตรี ศราวุธ นาดี
  14.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง
 6. พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ
 7. พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม
 8. พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง
 9. พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร
  19.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี
 10. พลทหาร จำลอง แสนแก
  21.พันจ่าเอก คุณากร จริยศ
  22.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง
 11. จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ

รายชื่อกำลังพลที่ยังคงสูญหาย รวม 6 นาย ( มี 1 นายที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดในจำนวนนี้)

กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย จำนวน 3 นาย

 1. ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม
 2. จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท
 3. พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด

กำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 นาย
1.พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์

 1. พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เซียว

กำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 นาย

 1. พลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ

เรือหลวงสุโขทัย

.

เรือหลวงสุโขทัย

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ