skip to Main Content

COVID-19 : โมเดอร์นาล็อตแรก 5.6 แสนโดสถึงไทยแล้ว เตรียมกระจาย รพ.เอกชน 3-5 วัน ฉีดแล้วอาการหนักชดเชย 1 ล้าน
.
1 พฤศจิกายน 2564 วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส มาถึงไทยแล้ว ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา และได้ขนย้ายไปยังคลังบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด เพื่อเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ ก่อนจะส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบต่อไป
.
นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน บอกหลังสมาคมโรงพยาบาลเอกชนร่วมรับวัคซีนล็อตนี้ว่า หากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยอาจใช้เวลา 3-5 วัน จึงจะทำการกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งจองทั่วประเทศ โดยจัดสรรจำนวนรอบแรก ดังนี้ หากจอง 1 หมื่นโดส ได้รับพันกว่าโดส หากจองล้านโดส ได้รับแสนกว่าโดส
.
นายแพทย์เฉลิมกล่าวอีกว่า “ทั้งนี้ วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนยังคงมีความต้องการสูง จากผลการทดลองทางคลินิกในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โด๊สแล้ว จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้สูงถึง 94% ในกลุ่มผู้ใหญ่ ในขณะที่การรวบรวมผลประสิทธิภาพจากการใช้จริงในการฉีดให้แก่ประชาชนทั่วไปสามารถลดความเสี่ยงการเชื้อได้ 91% เมื่อได้รับวัคซีนครบ 2 โด๊ส และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีต่อการยับยั้งสายพันธุ์เดลต้า”
.
ดังนั้นประชาชนที่จองวัคซีนไว้ในแต่ละโรงพยาบาลสามารถเข้าตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งสามารถเข้าไประบุได้ว่า จะเลื่อนการฉีดวัคซีน หรือโอนสิทธิ์ฉีดวัคซีนหรือไม่ ในกรณีที่บางรายได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลแล้ว จนครบ 3 เข็ม หรือจะเก็บไว้ฉีดในเข็มที่ 4 เองก็ได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดกำหนดระยะเวลาให้ทราบ และหลังจากนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะพยายามนำเข้ามาเพื่อให้ครบ 8,700,000 โดส สำหรับการจองจากสภากาชาดในล็อตแรก และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในรอบที่ 2
.
ด้าน ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ระบุว่า จะทยอยส่งวัคซีนให้ครบ 1.9 ล้านโดส ภายในไตรมาส 4 ตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่า สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโด๊ส คาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทฯ ขอยืนยันที่จะนำเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการวัคซีนมาสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลเอกชน ในการส่งเสริมแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศต่อไป”
.
ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม บอกถึงประกันสำหรับผู้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วได้รับผลข้างเคียงว่า หากอาการหนักจะชดเชย 1 ล้าน หากทุพลภาพถาวรชดเชย 5 แสนบาท หากแอดมิดคนไข้ในชดเชยค่ารักษาพยายาล 1 แสนบาท ทั้งหมดนี้จะชดเชยใน 90 วัน หลังฉีดวัคซีน
“นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์การเภสัชกรรม ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆ ช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป” รองผู้อำนวยการฯ กล่าว

โมเดอร์นาล็อตแรก 5.6 แสนโดสถึงไทยแล้ว เตรียมกระจาย รพ.เอกชน 3-5 วัน ฉีดแล้วอาการหนักชดเชย 1 ล้าน .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ