skip to Main Content

SOUTH : #โรงครัวพระราชทาน สภากาชาดไทย ทยอยปรุงอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุกทภัยใน 3 จชต.
.
28 ก.พ.65 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 25,000 กล่อง ตั้งแต่วันที่28 ก.พ.- 4 มี.ค.65 รวม ๕ วัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ศอ.บต. ตลอดจนภาคีเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายจิตอาสา เข้าร่วมที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น ๑ อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
.
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดฯ เลขาธิการ ศอ.บต.และคณะได้ลงมือปรุงอาหารไก่ผัดขมิ้น ก่อนที่จะเดินทางมอบอาหารให้แก่ตัวแทนแต่ละจังหวัด เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมต่อไป
.
สำหรับโรงครัวพระราชทานในครั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่พระองค์ทรงมีเมตตาและทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
ขอบคุณ
#NBTNEWS

โรงครัวพระราชทาน สภากาชาดไทย ทยอยปรุงอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุกทภัยใน 3 จชต.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ