White Channel

โรงพยาบาลในกาซา เสี่ยงที่จะหยุดให้บริการภายในอีก 2 วัน

กิดอะไรในโลก : โรงพยาบาลในกาซา เสี่ยงที่จะหยุดให้บริการภายในอีก 2 วัน

กระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซ่า เตือนว่าโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ และสถานีออกซิเจนที่เหลืออยู่ในกาซา จะหยุดทำงานภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากเชื้อเพลิงที่จำเป็นในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใกล้จะหมด

สถานการณ์นี้เป็นที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการยึดครองของอิสราเอล ได้จำกัดการเข้ามาของการขนส่งเชื้อเพลิง ตลอดจนเสบียงพื้นฐาน เช่น ยาและอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปิดล้อมอย่างแน่นหน้า ” รายงานยังเสริมด้วยว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มหมดลง แม้ว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง

กระทรวงฯ จึงขอเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ และองค์กรด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เข้ามาแทรกแซงอย่างเร่งด่วน เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในฉนวนกาซา ตลอดจนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา

ที่มา : https://www.middleeastmonitor.com/20240701-gaza-hospitals-to-stop-providing-vital-services-in-two-days/

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ