โรงเรียนจิตต์ภักดีมัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่ จัดพิธีเลี้ยงส่งนักเรียนทุนศึกษาต่อต่างประเทศ – White Channel

White Channel

โรงเรียนจิตต์ภักดีมัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่ จัดพิธีเลี้ยงส่งนักเรียนทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

SOCIAL : โรงเรียนจิตต์ภักดีมัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่ จัดพิธีเลี้ยงส่งนักเรียนทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
.
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ รายงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนจิตต์ภักดี(อัตตักวา) เชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงส่งนักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ เวลา 09.30 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปีนี้ ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบียจำนวน 6 ทุน ประกอบด้วย
1. นายวิชัย (มุมิน) เวชชีวี
2.นายธวัชชัย(ลุกมาน) นาปอ
3.นายทรงวุฒิ(ตะฮ์ซีน) แซ่หลิ่ง
4.นายนราวุทธิ์ (วาริด) แสงซอน
5.นายสุเบร แสงซอน
6.นายนัฐพงษ์ (อานัส) ปาระรังษี
มหาวิทยาลัยอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ จำนวน 1 ทุน
นายบิล๊าล หมัดอี
.
งานเริ่มโดย อิหม่ามศุภมิตร ฟูอนันต์ อิหม่ามและผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าววัตถุประสงค์และกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่มาร่วมสนับสนุนนักเรียนทุนในครั้งนี้
.
นายยงยุทธ ยาณะ แสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พร้อมให้โอวาท และมอบเอกสารทุนจากทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พร้อมมองเงินสนับสนุนบางส่วนให้นักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ
.
จากนั้นอิหม่ามมุสตาฟา หะซัน ประธานที่ปรึกษา กอจ. ชม กล่าวให้โอวาท ในขณะที่จะเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ
.
พร้อมกันนั้น อดีตเจ้าหน้ารัฐบาลใต้หวัน นายอับดุลฮามิต ฐานะศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติมาดีนะห์ กล่าวให้โอวาทและเล่าประสบการณ์ ในการศึกษาต่างประเทศ
.
นายบุญเรือง​ ฟูอนันต์​ นายกสมาคม​มุสลิมเชื้อสายจีน​ ร่วมกล่าวให้โอวาท​ และกล่าวพูดคุย​กับผู้มาร่วมงาน
.
นายทรงชัย​ มานะ​จีร​จรัส​ นายกสมาคมมุสลิมเชียง​ใหม่​ กล่าวให้โอวาทและประสบการณ์​ในการศึกษาในต่างประเทศ​
.
การศึกษาในอิสลามนั้นเป็นฐานคิดที่ส าคัญให้แก่การศึกษาและการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมวิชาความรู้ทาง ศาสนาและวิชาความรู้ทั่วไปที่จะน าพามนุษย์ไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความประพฤติที่ดี ที่สอดคล้องกับ หลักธรรมคาสอนของอิสลาม และสามารถดารงอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและมีความสุข
.
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ