skip to Main Content

WORLD : โรงเรียนประถมในหมู่บ้าน Shadizo ในเขต Spin Boldak ของ Kandahar ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งถูกปิดเนื่องจากการสู้รบในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาของการยึดครอง(จากตะวันตกสหรัฐ) ได้เปิดขึ้นอีกครั้ง มีเด็กชายและเด็กหญิงกว่า 250 คนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
.
Alemerahenglish
.
#ขุนคมคำ

โรงเรียนประถมในหมู่บ้าน Shadizo ในเขต Spin Boldak ของ Kandahar ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งถูกปิดเนื่องจากการสู้รบในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาของการยึดครอง(จากตะวันตกสหรัฐ) ได้เปิดขึ้นอีกครั้ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ