skip to Main Content

SOUTH : โรงเรียนสุไหงโก-ลก พัฒนาทักษะ คณิต วิทย์ นร.
.
เมื่อ 20-21 ธันวาคม 2564 นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบูรณาการห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่สถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564
.
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก มีนักเรียนและครูในโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 53 คน จากโรงเรียนสุไหงโก-ลก โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยา โรงเรียนสุคิรินวิทยา และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
.
ขอบคุณ
ภาพ/ข่าว
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
.
#ขุนคมคำ

โรงเรียนสุไหงโก-ลก พัฒนาทักษะ คณิต วิทย์ นร.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ