skip to Main Content

NEWSCLIP : โรฮิงญาฟ้องเฟสบุ๊ค พระวีระธู สวมจีวรอีกครั้ง

ชาวโรฮิงญาที่อพยพจากเมียนมายื่นฟ้องเมตา แพลตฟอร์ม อิงค์ บริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก และเรียกค่าเสียหาย 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5 ล้านล้านบาท) โดยกล่าวหาว่า เมตาไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อควบคุมการใช้ประทุษวาจาที่มุ่งโจมตีชาวโรฮิงญาและทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น
.
#ขุนคมคำ

โรฮิงญาฟ้องเฟสบุ๊ค พระวีระธู สวมจีวรอีกครั้ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ