skip to Main Content

WORLD : ‎โลก(ตะวันตก)ไม่ควรบิดเบือนกฎของฮิญาบ
.
เชคมูฮัมมัด คอลิด ฮานาฟี รักษาการรัฐมนตรีอัฟกานิสถาน⁩ กล่าวว่า “เป้าหมายของเรา คือ การสร้างสังคมที่มีคุณภาพที่ดี และ เราต้องการที่จะนำระบบอิสลามไปใช้ในลักษณะที่ดึงดูดผู้คน ไม่ใช่ประชาชน” เกลียด
.
“ไม่มีใครสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของคุณได้” เขากล่าวเสริม ฮิญาบมีอยู่ในสังคมอัฟกันมาหลายร้อยปีแล้ว และโลก(ตะวันตก)ไม่ควรบิดเบือนกฎของฮิญาบ(อิสลาม)
.
ด้านสื่อของ Emartislamiurdu ได้นำเสนอภาพย้อนอดีตวัฒนธรรมอัฟกานิสถานกับการแต่งกายคลุมฮิญาบของสตรี พร้อมใจความว่า วัฒนธรรมอิสลามในอัฟกานิสถานจะไม่ถูกตะวันตกชี้นำ
.
Emartislamiurdu
RTA Pashto
.
#ขุนคมคำ

โลก(ตะวันตก)ไม่ควรบิดเบือนกฎของฮิญาบ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ