skip to Main Content

UPDATE : โอมานพร้อมเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์

ผู้ปกครองของโอมานได้ออกคำสั่ง เริ่มเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 6 เดือน เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันในรัฐอ่าว ต่างพยายามที่จะเพิ่มรายได้จากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาฌ ซึ่งภาษีจะถูกเพิ่มที่สินค้าและบริการส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการตามการก็ตาม

ทั้ง 6 ประเทศในรัฐอ่าวอาหรับ ตกลงที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 ในปี 2018 หลังจากราคาน้ำมันตกต่ำจนทำให้ขาดรายได้  ซึ่งซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรน ได้ออกภาษีแล้ว โดยริยาดเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในปีนี้ ขณะที่โอมานซึ่งมีฐานะทางการเงินอ่อนแอที่สุดในภูมิภาค กับคูเวต และกาตาร์ยังไม่มีเรียกเก็บภาษี

โอมานเผชิญกับการหดตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.8 ในปีนี้ และการขาดดุลของรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 16.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่า โอมานได้ลดการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อป้องกันการรั่วไหลทางการเงินที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ลดลง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่เกิดจากการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

หน่วยงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลของเมื่อเดือนที่แล้วถึงการปรับลดที่สำคัญในช่วงครึ่งแรกของปี รวมถึงด้านต่างๆเช่นการป้องกันและความมั่นคง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทุน  แม้จะมีการปรับลดลง แต่โอมานก็ขาดดุล 826.5 ล้านเรียล (2.15 พันล้านดอลลาร์) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ซึ่งมีการขาดดุลเพิ่มขึ้น 25.1 เปอร์เซ็นต์ทุกปี

โมนิก้า มาลิก (Monica Malik) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารอบูดาบี กล่าวว่า“ การเปิดตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอีกสัญญาณที่สำคัญและเป็นบวกต่อตลาด โอมานกำลังต้องการความคืบหน้าทางการเงิน ด้วยโครงการปฏิรูปการคลังที่จำเป็น หลังจากประกาศลดการใช้จ่ายในปีนี้

มาลิกกล่าวว่าจะต้องมีการการปฏิรูปการคลังเพิ่มเติม ทั้งรายรับและรายจ่ายในโอมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการเงินทุนอยู่ในระดับสูง เนื่องจากแนวโน้มการขาดดุลของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดในปี 2021 หากการบริโภคมีความคงที่ รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มน่าจะน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ของ GDP”

อย่างไรก็ตาม การประกาศเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม มีขึ้นก่อนการออกพันธบัตรระหว่างประเทศ เป็นครั้งแรกของโอมานในปีนี้

 

โอมานพร้อมเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์

Back To Top
×Close search
Search