ในขณะที่อิหม่ามอ่านนานในละหมาดตะรอเวี๊ยะห์นั้นเราจะขอดุอาอฺหรือขออภัยโทษอะไรได้ไหม

Loading