ในทีวีกับมัสยิดอะซานไม่ตรงกันจะทำอย่างไร ศาฮัร – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ