skip to Main Content

#ใส่หน้ากากอย่างไร ไม่ติดโควิด-19 และไม่แพร่เชื้อต่อ!!
——————————————————————————
-ใส่หน้ากากอนามัยแล้วไม่ติดโรค แต่ห้ามเอามือจับ สัมผัส หน้ากากอนามัย
– หากมือไปสัมผัสหน้ากาก เชื้อที่หน้ากาก จะติดมือเรา และไปแพร่ให้คนอื่น
– เมื่อใช้มือ สัมผัส หรือเลื่อนหน้ากาก มือไปโดนตา โดนใบหน้า เสี่ยงที่ตนเองจะติดเชื้อ
-เมื่อหน้ากากอนามัยเลื่อน ให้ปรับแต่งโดยการขยับสายของหน้ากากที่คล้องหูอยู่
-เมื่อจะถอดหน้ากาก ให้จับที่สายแล้วถอดออก
-ก่อนและหลังใส่หน้ากากอนามัย ให้ล้างมือทุกครั้ง
———————————————————————————–
#นพ.มูฮำหมาด ละใบจิ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 

 

ใส่หน้ากากอย่างไร ไม่ติดโควิด-19 และไม่แพร่เชื้อต่อ!!

Back To Top
×Close search
Search