White Channel

ให้กำลังใจ มุสลิมใหม่ชนเผ่า ขยันหมั่นเพียรจนสามารถอัญเชิญกุรอานได้อย่างไพเราะ

SOCIAL : #ให้กำลังใจ มุสลิมใหม่ชนเผ่า ขยันหมั่นเพียร
จนสามารถอัญเชิญกุรอานได้อย่างไพเราะ
ชมคลิป https://fb.watch/mXz726nf7Y/
.
อับดุลลอฮ์ หรือ นายอาซา คาล่า
นักเรียนมูอัลลัฟ มุสลิมใหม่ชนเผ่าอาข่า
จากศูนย์อิสลามบ้านห้วยมะหินฝน จ.เชียงราย
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมปลาย
ที่โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ จังหวัดสตูล
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับครู
และคณาอาจารย์ที่จะสร้างเมล็ดพันธ์คุณภาพต่อไป
.
ขอบคุณ

มูลนิธิรักมนุษยชาติ

โรงเรียนศิวิไลพิทยา

โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ

Rusman Niheng
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ