ให้ซะกาตกับมูลนิธิแห่งหนึ่งไปแล้วมูลนิธินำเงินไปเลี้ยงละศีลอดจะทำได้ไหม

Loading