skip to Main Content

 

วันที่ 2 พ.ย.61 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย กฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน และกลุ่มมัคคุเทศก์อาชีพในจังหวัดภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางเข้า มอบดอกไม้ให้กำลังใจและยื่นหนังสือถึงนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรณีมัคคุเทศก์ไทยที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับความเดือดร้อนใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ กรณีการจัดการกับไกด์เถื่อนชาวต่างชาติ ,กรณีที่จะมีการบังคับใช้กฏหมายเรื่องบัตรอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรณีการแลกบัตรเข้าพื้นที่ควบคุมของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ซึ่งในโอกาสนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าว โดยวันนี้กลุ่มมัคคุเทศก์อาชีพในจังหวัดภูเก็ต ช่วยแก้ปัญหาความเดือนร้อนใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นที่ 1 กรณีการจัดการกับไกด์เถื่อนชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีจำนวนลดลงไปจากอดีตถึงแม้จะมีความพยายามเข้มงวดกวดขันจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพราะพบว่ามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกวดขันแต่กับเฉพาะไกด์สัญชาติไทยที่ผ่านการอบรมจากกรมการท่องเที่ยวและมีบัตรถูกต้องตามกฏหมาย  ส่งผลให้ไกด์ต่างชาติยังคงมีจำนวนมากเช่นเดิม และไกด์ชาวไทยได้รับความเดือดร้อนถูกมองเป็นจำเลย

ประเด็นที่ 2 เรื่องที่จะมีการบังคับใช้กฏหมายเรื่องบัตรอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มัคคุเทศก์ทุกคนได้ผ่านการอบรมมาแล้ว และในการอบรมนั้นพบว่าศักยภาพการบริหารจัดการอบรมของกรมอุทยานฯมีน้อย สามารถจัดการอบรมได้เพียงรุ่นละ 200 คน เฉลี่ยปีละ 4 รุ่น 1,000 คน และขณะนี้มีการอบรมฯมาแล้วประมาณ 4 รุ่นหรือประมาณ  1,000 คน  แต่ที่จังหวัดภูเก็ต มีไกด์อยู่ประมาณ 9,000 คน อาจต้องใช้เวลายาวนานถึง 9 ปี หากมีการบังคับในขณะนี้จะทำให้ไกด์อีก 8,000 คน ได้รับผลกระทบทันที ทั้งนี้ทางสมาคมต้องการสนับสนุนให้มีการอบรมฯดังกล่าว แต่ไม่อยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในขณะนี้

และในประเด็นที่ 3 อยากเรียกร้องทบทวนการบังคับใช้ระเบียบใหม่ของท่าอากาศยานภูเก็ต เรื่องการดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการแลกบัตรเข้าเขตพื้นที่ควบคุมในการยกป้ายรับผู้โดยสารขาเข้า อันนำมาซึ่งความยุ่งยากซับซ้อนให้กับการทำงานของไกด์ ทั้งนี้พบว่าไกด์เถื่อนต่างชาติบางราย ซึ่งแต่งกายไม่สุภาพ สามารถเข้าไปโชว์ป้ายรับ นทท.ได้แต่ในส่วนของไกด์คนไทย กลับต้องทำตามขั้นตอนกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า

อย่างไรก็ตาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวว่า จะนำประเด็นทั้งหมดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาตามกระบวนการ และระเบียบกฏหมายต่อไป  ซึ่งระยะเวลามากน้อยเพียงใดนั้นยังไม่สามารถระบุได้

#ดาริส_เส็นธนู

 

ไกค์ภูเก็ตกว่า100คน ร้องผู้ว่าฯ หลังโดนไกค์เถื่อนแย่งงาน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ