skip to Main Content

SOCIAL : ไครียะห์ ส่งจดหมายถึงสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ขอเลื่อนการรายงานตัวจากวันที่ 7 มรกรมคม 2565 เป็น วันที่ 26 มกราคม 2565
.
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565นางสาวไครียะห์ ระหมันยะได้ ส่งจดหมายถึงสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ขอเลื่อนการรายงานตัวจากวันที่ 7 มรกรมคม 2565 เป็น วันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นจดหมายขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ความผิด พรก.ฉุกเฉิน
.
เนื้อหาในจดหมาย เรียน ร้อยตำรวจโทนิรัติศรัย พิมพ์แสง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจบาลปทุมวัน
อ้างถึง หมายเรียก ครั้งที่ ๑ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ระหว่าง พ.ต.ท.นพดล สินสิริ ผู้กล่าวหา
นางสาวไครียะห์ ระหมันยะ ผู้ถูกกล่าวหา ฉบับลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหมายเรียกที่อ้างถึง ท่านได้เรียกถึง นางสาวไครียะห์ ระหมันยะ ด้วยเหตุกระทำผิดฐาน “ร่วมกันฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินฯ และร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยให้ไปพบท่าน ณ สถานีตำรวจนครบาลปุทมธานี ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ข้าพเจ้า นางสาวไครียะห์ ระหมันยะ ขอเรียนว่า ข้าพเจ้าไม่อาจที่จะเดินทางมาสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเพื่อพบท่านตามกำหนดได้ โดยเหตุผล ดังนี้
๑. ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ศึกษาอยู่ คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานวัตกรรมออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ซึ่งต้องเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยทุกวัน เนื่องจากเป็นช่วงที่เพิ่งกลับเข้าเรียน หลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับเพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยข้าพเจ้าเพิ่งทราบจากบิดาโทรศัพท์แจ้งมาเนื่องจากข้าพเจ้าได้เดินทางมายังอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อที่จะเข้าเรียนแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจจะลาการศึกษามาเพื่อที่จะมาพบท่านได้ตามกำหนด

๒. ข้าพเจ้าแม้จะมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แต่จะต้องมาอยู่อาศัยที่หอพัก ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เนื่องจากศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าในข้อ ๑ ซึ่งมีระยะทางไกลและมีค่าใช้จ่ายสูงในการต้องเดินทางมาพบท่านที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ ๒๐ ชั่วโมง เป็นอย่างน้อยในการเดินทางจากจังหวัดปัตตานี

นอกจากนี้ ในการเดินทางไปพบท่านข้าพเจ้าจำเป็นต้องเดินทางไปพร้อมบิดามารดาและผู้ไว้วางใจซึ่งไม่อาจเดินทางกะทันหันได้ อีกทั้ง ช่วงเวลาที่กำหนดนัดนี้เป็นช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลหยุดยาว และใช้เวลาหยุดพักผ่อนอยู่กับบ้าน ทำให้มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การหารถที่จะเดินทางมาในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปได้ยากยิ่ง
เนื่องจากต้องเดินทางมาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

๓. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ได้ทวีความรุนแรง โดยมีประกาศจังหวัดบางแห่งได้กำหนดห้ามเดินทางข้ามจังหวัด เช่น กาฬสินธุ์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อของโรค คือ การรวมกลุ่ม และการเดินทางของบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยการนัดรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ได้ง่าย

และอาจจะมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการเดินทางในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทราบว่า ในคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวม ๑๒ คน หากต้องเดินทางมาในช่วงเวลานี้ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอย่างงยิ่ง

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าจะต้องมาพบท่านตามหมายเรียกในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ จะเกิดปัญหาร้ายแรงและสร้างความยุ่งยากเกินสมควรต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเลื่อนการเข้าพบท่าน ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ออกไปก่อน โดยขอได้โปรดกำหนดนัดใหม่เป็นวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อให้ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมตัวเดินทางมาพบท่านได้ และเพื่อรอให้สถานการณ์ของโรค สายพันธุ์โอไมครอนได้คลี่คลายไปก่อน

อนึ่ง ในการติดต่อประสานงานเพื่อรับทราบคำสั่งหรือประสานงานเกี่ยวกับคดีกับท่านต่อไป ขอท่านได้โปรดติดต่อ นางสาวส.รัตนมณี พลกล้า โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๒๙๑๖๒๑๒๑ ทนายความของข้าพเจ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา สิทธิมนุษยชน สิทธิในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงกระบวนยุติธรรมอย่างแท้จริง
.
ขอบคุณ
#สื่อเถื่อนข่าว #savechana #นางสาวไครียะห์

ไครียะห์ ส่งจดหมายถึงสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ขอเลื่อนการรายงานตัวจากวันที่ 7 มรกรมคม 2565 เป็น วันที่ 26 มกราคม 2565

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ