White Channel

ไทย – จีน ร่วมหารือกระชับความสัมพันธ์ เร่งผลักดันและบูรณาการความร่วมมือในหลายมิติให้ได้ผลเป็นรูปธรรม พร้อม MOU 5 ฉบับ

ไทย – จีน ร่วมหารือกระชับความสัมพันธ์ เร่งผลักดันและบูรณาการความร่วมมือในหลายมิติให้ได้ผลเป็นรูปธรรม พร้อม MOU 5 ฉบับ

SOCIAL : ไทย – จีน ร่วมหารือกระชับความสัมพันธ์ เร่งผลักดันและบูรณาการความร่วมมือในหลายมิติให้ได้ผลเป็นรูปธรรม พร้อม MOU 5 ฉบับ
.
19 พ.ย. 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ให้การต้อนรับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการเยือนไทยในรอบ 11 ปี และเป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
.
ทั้งสองร่วมกันหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ โดยนายกฯ เสนอให้เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และหารือยุทธศาสตร์ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคง
.
ขณะที่ประธานาธิบดีจีนยินดีร่วมมือเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งทั้งสองประเทศจะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เพื่อผลักดันและบูรณาการความร่วมมือในหลายมิติให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
.
และเห็นพ้องว่าควรใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP และส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางราง รวมถึงการดำเนินการโครงการรถไฟไทย – จีน ให้เป็นไปตามที่กำหนด
.
หลังจากการหารือเต็มคณะ ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเอกสารความร่วมมือและความตกลงที่มีการลงนามในช่วงการเยือน จำนวน 5 ฉบับ
.
ขอบคุณ

ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #APEC2022THAILAND

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ