ไปละหมาดอีชาที่มัสยิดที่มัสยิดกำลังละหมาดตะรอเวี๊ยะห์เราควรละหมาดอีชาก่อนหรือหลัง – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ