White Channel

ไม่ช้าก็เร็ว เราจะสั่งสอนความเย่อหยิ่งของตะวันตก

WORLD : “ไม่ช้าก็เร็ว เราจะสั่งสอนความเย่อหยิ่งของตะวันตกว่า การดูหมิ่นความศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม (เผากุรอาน) ไม่ใช่เสรีภาพทางความคิด” เรเซป ไตยิป แอร์โดอาน ปธน.ตุรกี กล่าว
.
TRTWORLD

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ