skip to Main Content

WORLD : ไม่พบการติดเชื้อโควิด-19หรือโรคอื่น ๆ ในหมู่ผู้แสวงบุญ
.
21 ก.ค.64 ผู้แสวงบุญเข้าร่วมพิธีหัจญฺปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หลังปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพที่กระจายไปทั่วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบีย ประกาศว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 หรือความเจ็บป่วยอื่น ๆ ในหมู่ผู้แสวงบุญ
.
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ดร.มูฮัมหมัด อัลอับดฺ อัลอลีย์ ได้ประกาศเมื่อวันอังคารในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงหัจญฺและอุมเราะห์ ว่า
“ในระหว่างพิธีหัจญฺปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการรักษาผู้แสวงบุญในกรณีความอ่อนล้าทางร่างกายพร้อมกับการตรวจทางคลินิก 651 ครั้ง, กรณีฉุกเฉิน 396 กรณี, กรณีอ่อนเพลียจากความร้อน 37 ราย, การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 26 ราย และการสวนหัวใจที่ประสบความสำเร็จ 6 ครั้ง
.
ด้านโฆษกกระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ. ฏอล้าล อัชชัลฮับ กล่าวถึงความสำคัญของกลไกความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ใช้กับพิธีหัจญฺในปีนี้ คือมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลมาตรการด้านการป้องกัน COVID-19 ในขณะเดียวกันก็ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของผู้แสวงบุญด้วย นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่ามีผู้ฝ่าฝืน 356 รายในระหว่างพิธีหัจญฺ ส่วนใหญ่พยายามเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดนยเฉพาะในมุสดะลิฟะฮฺ ภูเขาอะเราะฟะฮฺ และมัสยิดฮะรอม
พ.ต.อ. ฏอล้าล อัชชัลฮับ กล่าวต่ออีกว่า ข้าพเจ้าขอย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการประกอบพิธีหัจญฺและหลีกเลี่ยงการละเมิดเพื่อความปลอดภัยของผู้แสวงบุญ
.
ซาอุดีอาระเบียยืนยันผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายใหม่ 14 รายในวันอังคารนี้ เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตเป็น 8,075 ราย กระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยรายใหม่ 1,273 รายในราชอาณาจักรในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หมายความว่าขณะนี้มีผู้ติดโรคแล้ว 512,142 ราย
.
ในขณะเดียวกันการประกาศเมื่อวันอังคารด้วยว่าภายใต้การดำเนินการตามคำสั่งของกษัตริย์ซัลมานอธิบดีกรมหนังสือเดินทางขยายอายุการพำนักสำหรับคนต่างด้าวนอกราชอาณาจักร ขยายวีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าออก วีซ่ากลับ ซึ่งพวกเขาทั้งหมดจะได้รับการขยายโดยอัตโนมัติโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนทางการเงินจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
.
อาหรับนิวส์
#ศราทัต

ไม่พบการติดเชื้อโควิด-19หรือโรคอื่น ๆ ในหมู่ผู้แสวงบุญ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ