ไม่เคยถือศีลอดเลยจนเกษียณเราจะทำยังไงและซะกาตก็ให้แม่ทำให้ตลอดจะทำยังไงดี – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ