ไม่เคยถือศีลอดเลยจนเกษียณเราจะทำยังไงและซะกาตก็ให้แม่ทำให้ตลอดจะทำยังไงดี

จำนวนการดู 41 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง