ไม่เคยถือศีลอดเลยจนเกษียณเราจะทำยังไงและซะกาตก็ให้แม่ทำให้ตลอดจะทำยังไงดี

Loading