ไม่ได้ถือศีลอดเราจะตวงข้าวสารฟิตเราะห์ได้หรือไม่

จำนวนการดู 128 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง