ไม่ได้ถือศีลอดเราจะตวงข้าวสารฟิตเราะห์ได้หรือไม่ – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ