skip to Main Content

SOCIAL : ไวท์แชนแนลเป็นตัวแทนมอบหนังสือคอลีฟะฮฺทั้ง 4 ส่งต่อให้ครูสอนศาสนา ของสมาคมสตรีไทยมุสลิม
.
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ทีมงานสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนลเป็นตัวแทนพี่น้องผู้บริจาค หนังสือคอลีฟะฮฺทั้งสี่ โดย นางศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย และนางสุภาภรณ์ มุขตารี กรรมการฯ ได้เข้าร่วมรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับครูสอนศาสนา ในการดูแลของสมาคม จำนวน 90 เล่ม เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนที่เรียนศาสนา
.
ทั้งนี้สมาคมเป็นองค์กรสาธารณกุศล โดยได้มอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี ให้กับเด็กกำพร้า ยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเงินบริจาคทาน ซะกาตจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นกองทุนซะกาตที่นำมาเป็นทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
.
และต้องขอบคุณไปยังพี่น้องผู้บริจาคสนับสนุนโครงการนี้ ทำให้เกิด การเผยแพร่ความรู้ที่ดีงามในสังคมไทย
.

ไวท์แชนแนลเป็นตัวแทนมอบหนังสือคอลีฟะฮฺทั้ง 4 ส่งต่อให้ครูสอนศาสนา ของสมาคมสตรีไทยมุสลิม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ