White Channel

ไวท์ – วอศ.ม.อ.ปัตฯ ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าด้านวิชาการ และอีกหลายมิติในอนาคต

UPDATE : ไวท์ – วอศ.ม.อ.ปัตฯ ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าด้านวิชาการ และอีกหลายมิติในอนาคต
.
วันนี้ที่ 20 มกราคม 2566 ที่ตึกคณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี (วอศ.) ฝ่ายบริหารไวท์แชนแนล นำโดยฮูเซ็น โมมินทร์ ผอ.สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล พร้อมทีมบริหารลงใต้ เข้าไปเยี่ยมเยียน พบปะหารือในหลายเรื่อง ซึ่งได้รับการต้อนรับโดย ดร.รุสลี นุห์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจเพื่อสังคม วอศ.ม.อ.ปัตตานี ทีมบริหารคณะฯ อย่างอบอุ่น ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการทำสื่อ และมองทิศทางการผนวกด้านสื่อมวลชน กับสถานอุดมศึกษาด้านวิชาการ และปัญหาสังคมต่างๆ ที่จะมาร่วมกันเผยแพร่ความรู้ในหลายมิติด้วยกัน ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศในอนาคต
.
นัยยะสำคัญในการหารือฝ่ายบริหารไวท์ ร่วมกับฝ่ายบริหารคณะ วอศ.ม.อ.ปัตตานี พบปะอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนด้านสื่อสารมวลชน กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ในพื้นที่ จชต. โดยเฉพาะสถานบันอุดมศึกษาอิสลาม ที่มีความหลากหลายศาสตร์ หลายแขนง ควรแก่การสื่อสาร ถ่ายทอดให้สาธารณชนได้รับรู้ มุมมอง มิติใหม่ๆ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
.
ประเด็นที่หารือร่วมกัน และมีแผนจะร่วมกันบันทึกความตกลงความร่วมมือกันระหว่างไวท์แชนแนล กับคณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี (วอศ.) นั้นดังนี้

  1. มีแผนจะทำงานวิจัยร่วมกัน โดยไวท์แชนแนลจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ที่มี และงานวิจัยใหม่ๆ สู่สาธารณชน
  2. ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นข้อมูลชุดกลาง ที่ประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยนำนักวิชาการต่างๆ รวมถึงเนื้อหาต่างๆ สู่สังคม โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เช่น ข้อมูลแนวทางแก้ปัญหาการผิดประเวณีของหมู่วัยรุ่น ที่ข้อมูลจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ จชต. มีสถิติถึง 3,000 เคส และยังคงมีมากกว่านี้ที่ไม่มีในฐานข้อมูล และปัญหาวัยรุ่นด้านต่างๆ ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาการเข้าถึงสื่อที่ไม่ฮะลาล เนื่องจากมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นมุสลิมในยุคปัจจุบัน ที่ไม่มีแกนขั้นพื้นฐาน หรือแบบอย่างสื่อที่ฮะลาล ซึ่งไวท์แชนแนลได้รับความท้าทายในเรื่องนี้ และขณะนี้กำลังผลักดันเช่นเดียวกัน
  3. ร่วมมือในด้าน นำนักศึกษาฝึกงานคณะ วอศ.ม.อ.ปัตฯ ได้ใช้องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งหลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอาหรับ) ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสื่อมวลชน ให้นักศึกษาเหล่านี้หาข้อมูล และนำเสนอต่อนักวิชาการในรายการสดต่างๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณชน
    .
    ทั้งนี้ในอนาคตมีแผนที่จะร่วมมือกันในอีกหลายมิติ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และไวท์แชนแนลเป็นองค์กรสื่อที่อาสาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด และยังคงเดินหน้าหาทางออกปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดสันติสุข โดยปราศจากอบายมุขเท่าสุดความสามารถ

หนุ่มภาคใต้

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ