skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : 14 กันยายน 2485 : ยืนตรงเคารพธงชาติไทยเป็นครั้งแรก

📌 เสียงที่คุ้นหู

“ธงชาติและเพลงชาติไทย …เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย…เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ…ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย…” ข้อความเชิญชวนให้ยืนตรงเคารพธงชาติไทยที่ฟังกันจนคุ้นหู กิจวัตรที่จนคุ้นเคย มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เราจะไปสืบหาที่มาด้วยกัน

วันนี้ (14 กันยายน) เมื่อ 79 ปีก่อน เป็นจุดเริ่มต้นของการยืนเคารพธงชาติไทยวันละ 2 รอบคือ 8.00 น. และ 18.00 น. อย่างเป็นทางการ โดยมีเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทย ทำตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ก่อนหน้านั้น

2477 เป็นปีที่ประเทศไทยมีเพลงชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า เพลงชาติสยาม และอีก 5 ปีต่อมา คือปี 2482 ก็เปลี่ยนเป็นเพลงชาติไทย แม้รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ออกกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องระเบียบการชักธงชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กำหนด ถึงระเบียบในการชักธงและการประดับธงชาติ แต่การยืนเคารพธงชาติก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

📌 ปลูกฝังแนวคิดอุดมการณ์รัฐไทย

ในวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต เรื่องธงไตรรงค์กับการสร้างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ. 2459 – 2520 ของชนิดา พรหมพยัคฆ์-เผือกสม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล่าถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กฎหมายนี้ถูกบังคับใช้อย่างแพร่หลาย

จุดเปลี่ยนสำคัญคือ รายการวิทยุประเภทสนทนา ระหว่างนายมั่น และนายคง หนึ่งในเครื่องมือการโฆษณาแนวคิดรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

รายการนายมั่น นายคง เกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลประกาศให้วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติและมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2482 รายการจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงและโฆษณานโยบายของรัฐบาล  รวมถึงการประดับและแสดงความเคารพต่อธงชาติไทยด้วย

หนึ่งในบทสนทนาระหว่างนายมั่นและนายคง ช่วงก่อนถึงวันชาติ ในปี 2485 คือ

“เวลา ๘.๐๐ น. เปนเวลาชักทงชาติขึ้นสู่เสาทั่วราชอานาจักร เวลานี้แหละเปนเวลาสำคันที่สุดประจำวันของเรา กรมโคสนาการได้ประกาสเชินชวนข้าราชการและประชาชนไนที่ทุกแห่งไปยืนนิ่งระวังตรง เพื่อสแดงความเคารพต่อทงชาติไทยเปนเวลา ๕ วินาที หรือจนกว่าการบันเลงเพลงชาติโดยทางวิทยุกะจายเสียงจะได้จบลง หรือจนกว่าสัญญานอื่นๆ ไนการชักทงชาติได้จบลง”

ซึ่งรายการนี้ ได้นัดหมายประชาชนให้ยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกัน ในวันที่ 14 กันยายน 2485 เป็นวันแรก  พร้อมกล่าวในรายการว่า

“เมื่อเช้านี้  เท่ากับเราได้เปิดฉากไหม่ของชีวิตชาติไทยอีกด้านหนึ่ง คือการเคารพทงชาติ ซึ่งเปนด้านสำคันมาก เพราะเปนการรวมจิตไจของคนทั้งชาติเข้าด้วยกัน รวมจิตไจของคนทั้งชาติเข้าสู่ความเปนเอกราชของชาติ และเกียรติอันสูงสุดของชาติที่รวมหยู่ที่ทงชาติไทย แม้การนี้จะได้นัดแนะกันล่วงหน้าไม่กี่วันก็ตาม แต่ได้ผลส่วนรวมเปนที่น่ายินดีมาก เท่าที่ฉันได้ยินได้ฟังจากบุคคลที่หยู่ไนสถานที่ต่างๆ กัน จะยังมีบกพร่องกันบ้างเล็กน้อยนั้น เข้าไจว่าคงเกิดจากยังไม่เข้าไจกันดี”

และในวันรุ่งขึ้น  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กล่าวกับประชาชนผ่านทางวิทยุกระจายเสียง  สรุปใจความสำคัญได้ว่า การเคารพธงชาติทำให้จอมพลป. “มีความรู้สึกสบายไจ”  และพบความเป็นไทยมากขึ้น  พร้อมกับย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่น้ำตานองหน้ากันได้ทั้งชาติเลยทีเดียว พร้อมประณามผู้ไม่เคารพธงชาติอย่างรุนแรงว่าเป็นผู้คิดทรยศต่อชาติ เท่ากับการด่าพ่อแม่ ครูอาจารย์ และพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว เนื่องจากธงชาติไทย มีบารมีของพระพุทธเจ้าและเป็นตัวแทนของศาสนา

📌 การเคารพธงชาติ

การยืนเคารพธงชาติ ในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. ในปัจจุบัน ยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ 2485 และพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ 2485   ในขณะที่ปี 2550 พลเอกปรีชา โรจนเสน ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม  เคยเสนอแนวคิดร่างพระราชบัญญัติชักธงชาติ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พิจารณาโดยมีเนื้อหากำหนดคือให้ประชาชน ยืนตรงเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น.  รวมถึงประชาชนที่ขับขี่รถบนท้องถนนด้วย ยกเว้นบนทางด่วนเท่านั้น เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีจิตสำนึกในการรักชาติ โดยเห็นว่าการหยุดรถพร้อมกันเพียง 1 นาที ไม่น่าจะส่งผลกระทบ เพราะยังเร็วกว่า การติดไฟแดงตามสี่แยกต่างๆ แต่แนวคิดนี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด

ที่มา :
thestandard : https://www.facebook.com/thestandardth
silpa-mag : https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_20263?fbclid=IwAR1uNeSRQVeo8n4KkdGir33G9-fIRy5_Pd82SIIEuOTnloOo8aBUbb3dcY8
nationtv : https://www.nationtv.tv/news/378839784
voicetv : https://www.voicetv.co.th/read/50446

14 กันยายน 2485 เริ่มให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติครั้งแรก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ