skip to Main Content

WORLD : 19 ปี การรุกรานอิรักของสหรัฐฯ ปี 2546
ข้ออ้างอิรัก มีอาวุธทำลายล้างสูง ซึ่งโค่นล้มระบบการปกครอง ของซัดดัม ฮุสเซน ผู้ล่วงลับและทำให้มีคน เสียชีวิต-บาดเจ็บ ประมาณกว่า 1 ล้านคน
.
การรุกรานอิรักโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อ 20 มีนาคม 2546 ซึ่งมีประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุชเป็นผู้นำ และสหราชอาณาจักร ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์เป็นผู้นำ
.
สงคราม มีเรียกชื่ออื่นว่า การยึดครองอิรัก, สงครามอ่าวครั้งที่สอง หรือ ปฏิบัติการเสรีภาพอิรัก โดยทหารสหรัฐ
.
สงครามครั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แม้ความรุนแรงประปรายยังมีต่อไปทั่วประเทศ
.
ใน พ.ศ. 2551 ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติรายงานว่า มีประเมินผู้ลี้ภัย 4.7 ล้านคน (ประมาณ 16% ของประชากร) โดยมี 2 ล้านคนหนีออกนอกประเทศ และประชาชนพลัดถิ่นในประเทศ 2.7 ล้านคนใน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของอิรักรายงานว่า เด็กอิรัก 35% หรือเกือบห้าล้านคน กำพร้า
.
กาชาดแถลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ว่า สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในอิรักยังอยู่ในระดับวิกฤตที่สุดในโลก โดยมีชาวอิรักหลายล้านคนถูกบีบให้พึ่งพาแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอและคุณภาพต่ำ
.
Aljazeera
.
#ขุนคมคำ

19 ปี การรุกรานอิรักของสหรัฐฯ ปี 2546 ข้ออ้างอิรัก มีอาวุธทำลายล้างสูง ซึ่งโค่นล้มระบบการปกครอง ของซัดดัม ฮุสเซน ผู้ล่วงลับและทำให้มีคน เสียชีวิต-บาดเจ็บ ประมาณกว่า 1 ล้านคน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ