โอ้พระเจ้าของเรา โปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราด้วยเถิด

โอ้พระเจ้าของเรา โปรดเทความอดทน ลงมาบนพวกเราด้วยเถ…

จำนวนการดู 74 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

อิสติฆฟาร (ตอนที่ 1 : อิสติฆฟารคือการซักฟอก)

อิสติฆฟาร (ตอนที่ 1 : อิสติฆฟารคือการซักฟอก) โดย เ…

จำนวนการดู 156 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

14 วิธีใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

14 วิธีใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 1.ใช้เวลาในการทบทวนก…

จำนวนการดู 192 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

บทขอพรขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ

บทดุอาอฺขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ อัลลอฮฺได้กำห…

จำนวนการดู 199 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดี และกว้างขวางไปกว่าความอดทน

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ดีและกว้างขวาง…

จำนวนการดู 143 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม