skip to Main Content

#โควิด19 : สรุปมาตรการในเดือนเรามะฎอน ณ มัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง(มัสยิดฮะรอม-มักกะฮฺ  มัสยิดนะบะวียฺ-มะดีนะฮฺ)

เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

1.มีการละหมาดตะรอวีฮฺและตะฮัจญุด แต่จำกัดผู้เข้าร่วมอนุญาตสำหรับเจ้าหน้าที่มัสยิด ไม่อนุญาตสำหรับบุคคลทั่วไป

2.ลดจำนวนการละหมาดตะรอวีฮฺ เหลือ 10 รอกาอัต

3.การละหมาดจะประกอบด้วยอิหม่ามนำละหมาดสองคน คนแรกนำละหมาด  6 รอกาอัต คนที่สองนำละหมาด 4 รอกาอัตพร้อมละหมาดวิตรฺ และดุอาอฺกุนูตแบบสั้น

4.ระงับการจัดเลี้ยงละศีลอด แต่จะมีการแจกอาหารละศีลอดทั่วเมืองมักกะฮฺ และมะดีนะฮฺ

5.งดการเอี๊ยะติกาฟ (การพำนักในมัสยิด)

6.ระงับการทำอุมเราะฮฺจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

7.การคอตั่ม (จบกุรอาน)จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาละหมาดตะฮัจญุดคืนที่ 29 ของเดือนรอมะฎอน

8.มีการตรวจคัดกรองตลอดเวลาสำหรับผู้ที่เข้า-ออกมัสยิด

#โควิด19 : สรุปมาตรการในเดือนเรามะฎอน ณ มัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง

Back To Top
×Close search
Search