skip to Main Content

#โควิด:19 เตรียมตัวหรือยัง ! เปิดแล้วเว็บลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร เริ่มสองทุ่มวันนี้

วันนี้ 7 พฤษาคม 2563 วันแรก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 2 ทุ่มเป็นต้นไป

รัฐบาลออกมาตรการเยียวยา โดยให้เกษตรกร ปรับปรุงข้อมูลของตนเอง หรือลงทะเบียน เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 15,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 5,000 บาท 3 เดือน

***เกษตรกรที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ farmer.doae.go.th และมีบัญชีของ ธ.ก.ส. สามารถรับเงินได้ทันที แต่ผู้ที่ไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส.นั้นต้องทำอย่างไร มีคำตอบ

-ผู้ที่ไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. ลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคารที่ท่านมี ผ่านเว็บไซต์ https://www.baac.or.th/farmer/ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป

***ยืนยันว่าไม่มีความจำเป็น ต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.***
ธ.ก.ส. คาดว่า จะเริ่มทยอยโอนเงินให้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป คาดว่าจะโอนเงินได้วันละ 1 ล้านราย โดยแบ่งโอนเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

รัฐบาลมีการตรวจสอบว่า บัญชีเงินฝากของเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ จะไม่ซ้ำซ้อนกับการเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน จากนั้นจะมีการโอนเงินให้

ตรวจสอบสถานะก่อนละทะเบียนอย่างไร
อย่างแรกที่เกษตรกรทุกท่านควรต้องทำคือ
เข้าไปที่เว็บ http://farmer.doae.go.th

-กรอกเลขบัตรประชาชน
*** ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563”
ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือเข้าแอป farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูลใดๆ แล้ว เพราะข้อมูลได้ปรับปรุง “ล่าสุดแล้ว” ให้ทุกคน ตรวจสอบ “บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.” ว่า บัญชี ธ.ก.ส. ที่ถืออยู่ ชื่อ-สกุล ตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่ ถ้าไม่ตรง ต้องเปิดบัญชีที่ตรงกัน “เท่านั้น” ส่วนใครที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. รบกวนเปิดด้วยไม่สามารถใช้ ธนาคารอื่นได้

*** แต่ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี2561 หรือ น้อยกว่านี้”
ให้รีบไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน “ไม่สามารถปรับปรุง” ผ่านแอป farmbook ได้ เพราะแอปฯ ดึงได้แค่กิจกรรมปี 2562 เท่านั้น

สิ่งที่ทุกคนควรเตรียมตอนนี้คือ
ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นปัจจุบันหรือยังที่เว็บ http://farmer.doae.go.th
ตรวจสอบว่าบัญชี ธ.ก.ส. ตรงกันหรือไม่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ