White Channel

23 มีนาคม “Pakistan Day”ช่วงเวลาสำคัญในการเคลื่อนไหวของปากีสถาน และในที่สุดก็นำไปสู่การสร้างรัฐเอกราชของปากีสถาน

WORLD : 23 มีนาคม “Pakistan Day”ช่วงเวลาสำคัญในการเคลื่อนไหวของปากีสถาน และในที่สุดก็นำไปสู่การสร้างรัฐเอกราชของปากีสถาน

วันปากีสถานมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 23 มีนาคมของทุกปี สาเหตุที่เลือกวันที่นี้เนื่องจากเป็นวันครบรอบมติละฮอร์ ซึ่งส่งต่อมาตั้งแต่วันนั้นในปี 1940 มติละฮอร์เป็นช่วงเวลาสำคัญในการเคลื่อนไหวของปากีสถาน และในที่สุดก็นำไปสู่การสร้างรัฐเอกราชของปากีสถาน

วันชาติของปากีสถานคืออะไร?

วันปากีสถาน หรือ Pakistan Resolution Day เป็นวันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของปากีสถาน เป็นวันที่มีการลงมติของปากีสถานในการประชุมประจำปีของสันนิบาตมุสลิม มตินี้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐมุสลิมอิสระในเอเชียใต้ บทความนี้จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของวันปากีสถาน รวมถึงประวัติและความสำคัญ

มีการเฉลิมฉลองอย่างไรในวัน Pakistan Day

วันนี้มีมติให้เป็นวันหยุดราชการในปากีสถานและผู้คนเฉลิมฉลองด้วยความรักชาติและความภาคภูมิใจในชาติ กิจกรรมหลักของวันคือการปราศรัยของประธานาธิบดีต่อประเทศชาติ ตามด้วยขบวนพาเหรดและดอกไม้ไฟ กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ พิธีชักธงชาติ การเคารพธงชาติ การท่องบทกวีและบทความเกี่ยวกับปากีสถาน การแสดงดนตรี และการแสดงทางวัฒนธรรม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเฉลิมฉลองวันปากีสถานมากขึ้นในชุมชนพลัดถิ่นชาวปากีสถานที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ นี่เป็นเพราะการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปากีสถานเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับการเพิ่มจำนวนสมาชิกพลัดถิ่นชาวปากีสถานรุ่นแรกที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญของมันมาก่อน กิจกรรมมักจัดโดยกลุ่มชุมชนชาวปากีสถานและเกี่ยวข้องกับการชักธงชาติปากีสถาน ร้องเพลงชาติ และกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปากีสถาน การแสดงทางวัฒนธรรมที่มีดนตรีและการเต้นรำของปากีสถานก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกัน

ความสำคัญของวันที่ 23 มีนาคมของปากีสถาน

เป็นวันหยุดประจำชาติที่สำคัญซึ่งเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์และความสำเร็จของประเทศ เป็นวันที่ระลึกถึงการเสียสละของผู้ที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของปากีสถานและเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อหลักการก่อตั้ง วันของปากีสถานเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับชาวปากีสถานทุกคนว่าไม่ว่าพวกเขาจะเผชิญกับความยากลำบากมากมายเพียงใด พวกเขาจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ปากีสถานเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษของเราที่ต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชเพื่อเรา ขอให้เราทุกคนเฉลิมฉลองวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจและเกียรติยศ

วันนี้มีความเป็นมาอย่างไร?

วันปากีสถานมีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปในปี 1940 เมื่อสันนิบาตมุสลิมผ่านมติละฮอร์ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐมุสลิมอิสระในอนุทวีปอินเดีย เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างปากีสถานในฐานะชาติอธิปไตย และจะมีการเฉลิมฉลองทุกปีในวันที่ 23 มีนาคม เป็นวันที่จะถูกจดจำตลอดไปในประวัติศาสตร์ของปากีสถาน วันนี้ในปี 1940 ข้อเรียกร้องของสันนิบาตมุสลิมที่ต้องการบ้านเกิดอิสระของชาวมุสลิมในบริติชอินเดียได้รับการยอมรับจากมติละฮอร์ ในที่สุดสิ่งนี้นำไปสู่การก่อตั้งปากีสถานในฐานะรัฐมุสลิมอิสระในปี 1947
.
WHITENEWS

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ