skip to Main Content
2,718 ผู้ติดยาอัฟกัน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดในกรุงคาบูล
.
21 พ.ย.64 กระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถาน รายงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนท.รัฐบาลอัฟกานิสถาน ได้มีการรวบรวมผู้ติดยา อย่างน้อย 2,718 คนจากพื้นที่ต่างๆ เช่นท้องถนน ข้างถนนในกรุงคาบูล และพวกเขาถูกส่งไปยังศูนย์บำบัดยา เพื่อรักษา คืนคนดีสู่สังคม
.
จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ติดยาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบำบัดยาใน 14 แห่ง
.
เสียงชื่นชมการกระทำของรัฐบาลใหม่ เรื่องนำผู้ติดยามาบำบัดได้รับการชื่นชมจากประชาชน เพราะในช่วงที่สหรัฐกุมอำนาจ 20 ปี ไม่มีการปฏิบัติ บำบัดยา อย่างจริงจังเช่นนี้
.
bakhtar
.

2,718 ผู้ติดยาอัฟกัน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดในกรุงคาบูล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ