4 ประการเพื่อชีวิตประสบผลกำไร

 

4 ประการที่มนุษย์ จะประสบผลกำไร รอดพ้นการขาดทุน

  1. เป็นผู้ที่มีศรัทธา
  2. เป็นผู้ปฏิบัติความดี
  3. เป็นผู้แนะนำ สั่งสอนให้ยึดมั่นอยู่บนความจริง
  4. เป็นผู้แนะนำสั่งสอนกัน ให้มีความอดทน

Loading