skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : 47 ประเทศเรียกร้องยูเอ็น เปิดเผยรายงานชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ในจีน

นายพอล เบกเกอร์ส เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำสหประชาชาติในนครเจนีวา กล่าวในนามของ 47 ประเทศร่วมลงนามในแถลงการณ์ แสดงความกังวลต่อการปฏิบัติต่อชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคตะวันตกอันห่างไกลของจีน พร้อมเรียกร้องให้ นางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เผยแพร่รายงานการเดินทางเยือนจีน

เนื่องจากมีรายงานที่น่าเชื่อถือหลายฉบับ บ่งชี้ว่ามีชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนถูกควบคุมตัวโดยพลการ มีการเลือกปฏิบัติ โดยยังมีความกังวลเกี่ยวกับการที่มีรายงานการทรมาน การปฏิบัติ การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี การบังคับให้ทำหมัน ความรุนแรงทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน และการบังคับแยกเด็กจากพ่อแม่โดยทางการ

จึงขอเรียกร้องให้จีนแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้โดยด่วน ยุติการกักขังชาวอุยกูร์ ตลอดจนชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ โดยพลการ ทั้งเรียกร้องให้จีนอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเข้าสังเกตการณ์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์โดยอิสระ

 

 

 

https://www.js100.com/en/site/news/view/118847

47 ประเทศเรียกร้องยูเอ็น เปิดเผยรายงานชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ในจีน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ