White Channel

5 วัน สุดอบอุ่น มหกรรมงานซูโกรห์ 71 ปี ร.ร.ธรรมวิทยาฯ จ.ยะลา

SOUTH : 5 วัน สุดอบอุ่น มหกรรมงานซูโกรห์ 71 ปี ร.ร.ธรรมวิทยาฯ จ.ยะลา
.
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จัดมหกรรมงานสุดยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ครบรอบ 71 ปี งาน “มหกรรมวิชาการน้อมรำลึก 71 ปี ธรรมวิทยา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 8 – 12 มกราคม 2566 ตลอด 5 วันเต็มไปด้วยสารประโยชน์คับคั่ง ในบริเวณโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา นายรอซี เบ็ญสุหลง ผอ.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก
.
นายรอซี เบ็ญสุหลง ผอ.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้กล่าวว่า ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ ที่มีอายุที่ยาวนาน 70 กว่าปี ผลงานของเยาวชนและคุณครู เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จทางการศึกษา จากผลงานที่ผลิตนักเรียนรุ่นสู่รุ่น ออกไปทำประโยชน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาษา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทุกคนต่างภูมิใจในการเป็นศิษย์ธรรมวิทยา และจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามวิถีโลก
.
สถานศึกษาทีมีครูบาอาจารย์คุณภาพ “ครู” ผู้ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดัน ถ่ายทอดวิทยาการแขนงต่างๆ ให้แก่นักเรียนรวมถึงการเป็นครูมืออาชีพจะช่วยเติมเต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมหกรรมวิชาการของโรงเรียนครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียนแล้ว ยังเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถต่อสาธารณชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากภายใน และภายนอกห้องเรียน รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น เปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างไกล นำไปสู่การแข่งขันระดับสากล
.
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มหกรรมวิชาการศาสนาและสามัญ การแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงภาคเวทีของกลุ่มสาระทั้งภาควิชาศาสนาและสามัญ กิจกรรมพบปะศิษย์เก่าทุกรุ่น นิทรรศการครบรอบ 71 ปี ธรรมวิทยา เสวนาบรรยายธรรม Bicara forum กิจกรรมรับประกาศนียบัตร ม.6 ศาสนาชั้นปี 10 JISDA และบูธจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า อาหาร และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ศิษย์เก่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบันในการมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาและทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

หนุ่มภาคใต้

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ