White Channel

5 วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง

 

5 วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง

สมองก็เหมือนกับร่างกายส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องดูแลและบริหารสมองอยู่เสมอ

นอกจากร่างกายส่วนอื่นๆ แล้ว สมองก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญมาก และจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดี รวมไปถึงหมั่นบริหารสมองอยู่เสมอ เพื่อให้สมองแข็งแรงนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่คู่กับเราไปนานๆ

1.โภชนาการ – ดูแลให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ และทานอาหารเช้าทุกวัน เพราะอาหารเช้าจะเป็นตัวช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของสมอง

2.พักผ่อนให้เพียงพอ – การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทั้งในด้านการใช้ความคิด และการตื่นตัวของสมอง

3.ฝึกสมอง ร่างกายที่แข็งแรงจำเป็นต้องได้รับการออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่นเดียวกับสมองของเรา การใช้สมองในการวิเคราะหืก็ถือเป็นการดูแลสมองอย่างดี

4.ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายให้หัวใจสูบฉีดอย่างเต้มที่ อย่างน้อยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง การออกกำลังกายมีส่วนในการทำงานของสมองส่วนหน้า

5.จัดการความเครียด สมองเราทำงานได้ดีขณะที่เรามีความสุข พยายามลดภาวะความเครียด ผ่อนคลายด้วยการทำสมาธิ หางานอดิเรก หรือไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อรู้สึกว่ามีความเครียดมากเกินไป

 

 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ