skip to Main Content

SOCIAL : 9 มิ.ย. ปลดล็อกกัญชา แต่ อิสลามถือว่าฮะรอม ต้องห้าม
.
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นวันปลดล็อกกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไป
.
แต่ส่วนที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 คือ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา หรือ กัญชงเท่านั้น ยกเว้นสารสกัดที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ และมี THC น้อยกว่า 0.2% และยังมีการห้ามนำเข้าพืชกัญชา กัญชง ยกเว้นเมล็ดพันธุ์
.
ด้านสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 8/2564 ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.
เรื่อง พิจารณาการใช้ กัญชง กัญชา เมล็ดกัญชง กัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชง กัญชา โปรตีนจากเมล็ดกัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง กัญชา เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
.
ท่านจุฬาราชมนตรีและคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีทำการพิจารณา และได้ออกคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี สรุปดังนี้ คือ
.
1. การใช้กัญชง กัญชาเพื่อสันทนาการและความสราญใจ เช่น การกิน การดื่ม สูบ เคี้ยว ดม หรือวิธีใดก็ตาม ถือเป็นฮารอม (สิ่งต้องห้าม) ฐานเดียวกับการดื่มสุรา
.
2. การใช้กัญชง กัญชา เพื่อการรักษา เป็นข้อยกเว้นสำหรับการนำมาใช้ในทางการแพทย์การรักษาหากมีความจำเป็น
.
สน.จุฬาราชมนตรี
.
#ขุนคมคำ

9 มิ.ย. ปลดล็อกกัญชา แต่ อิสลามถือว่าฮะรอม ต้องห้าม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ