ผู้หญิงที่ไม่ปิดเอาเราะฮฺในวันกิยามัตจะมีสภาพเป็นอย่างไร

จำนวนการดู 44 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง