ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ – White Channel

White Channel

ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า : ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
“ส่วนหนึ่งจากความดีแห่งอิสลามในคน ๆ หนึ่งนั้นคือ ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เขา”
หะดีษหะซัน บันทึกโดยอัตติรมิซีย์และอื่น ๆ

หมายเหตุ : ความสมบูรณ์แห่งอิสลามในคนหนึ่ง ๆ นั้น นอกจากจะทำในสิ่งที่อิสลามให้ทำ และละทิ้งสิ่งที่อิสลามให้ละทิ้งแล้ว ควรละทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนด้วย

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ